Bestyrelsen har sagt god for, at et stykke græsareal ved gård 7 bliver lagt ud til små nyttehaver til beboerne. Der skal derfor oprettes et haveudvalg der sammen skal definere ,hvordan tingene skal foregå. Har du lyst til at deltage i haveudvalget, så henvend dig snarest muligt til Stine i nr. 217.