Det henstilles i fælles interesse, at beboerne i Lærkebo overholder følgende husorden:

Punkt 1
Der skal ved benyttelse af fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter og andre støjende anlæg tages hensyn til naboer og genboer. Man bør sikre sig, at naboerne er indforståede med “støj” efter kl. 22. Boremaskiner må kun benyttes ugens fem hverdage samt lørdage fra kl. 7.00 til kl. 19.00. Søndag må der ikke bores

Punkt 2
Antenner og lignende må ikke opsættes uden boligselskabets skriftlige tilladelse

Punkt 3
Skilte, reklamer og opslag må ikke anbringes i afdelingen uden boligselskabets skriftlige tilladelse

Punkt 4
Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. må ikke henstilles på stierne og må i det hele taget ikke være til gene for andre

Punkt 5
Knallertkørsel på gangstierne er ikke tilladt

Punkt 6
Cykling tillades på stierne under hensyntagen til de øvrige beboere

Punkt 7
Det er forbudt at kridte eller male træ- og murværk

Punkt 8
Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på afdelingens områder

Punkt 9
Almindeligt affald må kun henlægges i skraldeposen i skuret. Kompost og andet skrald, der ikke fjernes ved almindelig dagrenovation, må lejeren for egen regning sørge for bliver fjernet. Kasserede møbler kan bortskaffes ved henvendelse til varmemesteren

Punkt 10
Vaskerum og -maskiner skal behandles med omhu og rengøres efter brugen. De i vaskeriet opslåede regler skal overholdes, og det påpeges, at rygning i vaskeriet ikke er tilladt

Punkt 11
For at undgå fugtskader, bør man sørge for daglig udluftning, enten ved konstant brug af ventilationsanlægget eller ved daglige udluftninger

Punkt 12
Tørring af tøj og bankning af tæpper bør ske under videst mulig hensyntagen til de øvrige beboere

Punkt 13
Vandskader og lignende i lejligheden skal straks anmeldes til varmemesteren

Punkt 14
Beboerne bør i det daglige tage hensyn til fællesarealernes udseende ved oprydning af legepladser, ved hensyntagen til beplantning og lignende. Boldspil skal foregå på boldspilbanen

Punkt 15
De til lejlighederne/husene hørende haver skal til enhver tid være præsentable

Punkt 16
Det er ikke tilladt, at holde nogen form for dyr.

Punkt 17
Ang. haveplanter: Af hensyn til allergikerne i byggeriet er det kun tilladt at plante bibestøvede planter i haverne (se planteoversigten)

Punkt 18
Der må, på grund af at boligerne er allergivenlige, ikke holdes dyr i lejemålene. Forbuddet gælder alle slags dyr, herunder pattedyr,krybdyr, fugle, fisk og insekter

Udarbejdet i Skejby, den 17 september 1985 og præciseret samme sted d. 6 august 2013

Planteoversigt
Insektbestøvere som kan anbefales. Oftest samme arter, som anbefales til biavl:
De fleste kurvblomstrede planter er insektbestøvere
Syren
Pileslægten (Salix): Alle slags pil
Stenfrugtfamilien (Prunus)
Lønfamilien (Acer): bl.a. Kirsebær, Hæg, Laurbærkirsebær, Ær, Ahorn, mange andre træer og buske fra familien
Kærnefrugtfamilien: Tjørn, Røn, Dværgmispel, Æble, Pære, Bærmispel, mange træer og buske af Malus-slægten
Rosenfamilien
Ærteblomstfamilien: Ærtetræ, Blærebælg, Guldregn, mfl.
Hestekastaniefamilien
Lyngfamilien

Det vil i øvrigt være en god idé at tage en gartner med på råd, når man skal ud at købe planter.