1. Vedligeholdelse af have påhviler lejer.
    Manglende vedligeholdelse af haven kan efter omstændighederne betragtes som misligholdelse af lejeaftalen.
  2. Husdyrhold er ikke tilladt.
  3. Ansøgere med lægeattest på bronkitis, astma, allergi overfor husstøvmider el.lign. har fortrinsret til disse boliger. Fritrinsretten gælder ikke ungdomsboliger.
  4. Betaling for vask opkræves særskilt efter den enkelte lejers forbrug samtidig med huslejen. Betaling for vask er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
  5. Udskiftning af hoveddøre og tagvinduer. Der er i afdelingen vedtaget at udskifte indgangsdøre og de resterende tagvinduer. Arbejdet forventes påbegyndt omkring 1/5 2013 og forventes afsluttet omkring 1/10 2013. Arbejdet medfører en huslejestigning på 1,61%.