Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og udvalg

I Lærkebo har vi en bestyrelse som er beboervalgt. Valget foregår i en demokratisk proces på afdelingsmødet/generalforsamling.

Afdelingsbestyrelsen arbejder for at sikre afdelingens udvikling og støtte initiativer, der er til fællesskabets og boligernes bedste.

Bestyrelsens arbejde går ud på at:

  • Indkalde til afdelingsmøder og gennemføre mødets beslutninger
  • Føre tilsyn med daglig drift og sørge for ro og orden
  • Lave forslag til regnskaber og budget
  • Være bindeled mellem beboere og boligorganisation/administration
  • Støtte sociale arrangementer i afdelingen
     
Bestyrelsen er beboernes talerør

Udover at sørge for den interne kontakt i egen afdeling står bestyrelsen også for kontakten udadtil. Det er typisk kontakt til boligorganisationer, lokale samarbejdspartnere m2.fl. Her kan bestyrelsen være beboernes samlede stemme, og arbejde for, at beboernes fælles behov og ønsker bliver prioriteret.

Bestyrelsen i Lærkebo

Bestyrelsesmedlem
Senest valgt d. 1. marts 2023

Bestyrelsesmedlem
Senest valgt d. 1. marts 2023

Bestyrelsesmedlem
Senest valgt d. 1. marts 2023

Bestyrelsesmedlem

Senest valgt d. 1. marts 2023

Referater fra bestyrelsesmøder (pdf)

Skift indhold

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget ledes af Cecilie Helbo.

Kommende aktiviteter annonceres her:

 

.

0
Almene boliger
0
Ungdomsboliger
0
Gårde for ophold
0
Allergivenlige boliger