Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og udvalg

I Lærkebo har vi en bestyrelse som er beboervalgt. Valget foregår i en demokratisk proces på afdelingsmødet/generalforsamling.

Afdelingsbestyrelsen arbejder for at sikre afdelingens udvikling og støtte initiativer, der er til fællesskabets og boligernes bedste.

Bestyrelsens arbejde går ud på at:

  • Indkalde til afdelingsmøder og gennemføre mødets beslutninger
  • Føre tilsyn med daglig drift og sørge for ro og orden
  • Lave forslag til regnskaber og budget
  • Være bindeled mellem beboere og boligorganisation/administration
  • Støtte sociale arrangementer i afdelingen
     
Bestyrelsen er beboernes talerør

Udover at sørge for den interne kontakt i egen afdeling står bestyrelsen også for kontakten udadtil. Det er typisk kontakt til boligorganisationer, lokale samarbejdspartnere m2.fl. Her kan bestyrelsen være beboernes samlede stemme, og arbejde for, at beboernes fælles behov og ønsker bliver prioriteret.

Bestyrelsen i Lærkebo

Formand

Senest valgt d. 22/11 2023

Næstformand
Senest valgt d. 22/11 2023

Bestyrelsesmedlem
Senest valgt d. 22/11 2023

Bestyrelsesmedlem
Senest valgt d. 22/11 2023

Bestyrelsesmedlem og kasserer
Senest valgt d. 22/11 2023

Suppleant
Senest valgt d. 22/11 2023

Suppleant
Senest valgt d. 22/11 2023

Suppleant
Senest valgt d. 22/11 2023

Lærkebos udvalg

Aktivitetsudvalg:

Udvalget ledes af Cecilie Helbo og består desuden af Anne, Mette, Nanna og Philip.

Kommende aktiviteter annonceres herunder:


Udvalg for fællesarealer/udlejningslokaler:

Udvalget består af Daniel og Jonas

Musiklokale-udvalg:

Udvalget består af Cecilie, Daniel og Frederik

 

Bestyrelsesforplejningsudvalg (sørger for forplejning til bestyrelsesmøder):

Udvalget består af Malene og Cecilie

 

Hjemmesideudvalg:

Udvalget består af Jonas (med løbende inputs fra bestyrelsen)

 
Årshjulsudvalg:

Udvalget består af Malene og Hanne

 

Udendørs-areals-forskønnelses-udvalg:

Udvalget består af Anne og Cecilie

 

Tøj-container-udvalg:

Udvalget består af Inger (en anden lærkeboer er spurgt om hun vil deltage)

0
Almene boliger
0
Ungdomsboliger
0
Gårde for ophold
0
Allergivenlige boliger