Cookies

Oversigt

Lærkebo
Skelagervej 51-275
8200 Aarhus N
Email: bestyrelse@laerkebo.net

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din enhed for at kunne “genkende” dig som bruger. Cookies sørger for at dine login-informationer kan gemmes og er i det hele taget med til at forbedre oplevelsen på dette website.
Der gemmes ikke nogen form for personlig information i en cookie, det er ikke et program eller en app og indeholder ikke virus eller malware.

Som bruger kan de selv bestemme om du vil acceptere at websites sætter cookies. Du kan også selv både slette og håndtere det i din(e) browser(e). Herunder finder du fremgangsmåde for relevante browsere / sletning af cookies der sættes af Flash og for de mest anvendte browsere til tablets og telefoner.

MS Internet Explorer + MS Edge
Mozilla Firefox browser
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies (alle browsere)
iPad, iPhone, iPod touch
Android
Windows Phone 7

Der sættes cookies for at kunne følge med i trafikken på sitet, se antallet af brugere og hvilke sider de læser mest, hvor længe de bliver på siden og hvilken side de logger ud fra.
De cookies der sættes i den forbindelse, er de der sættes af Google Analytics. Det kan du læse mere om på dette website: google/cookie-usage

Der sættes desuden cookies til følgende:

Registrering af tilmeldte brugere, herunder deres seneste besøg, besøgenes varighed m.m.
Der sættes også cookies for at registrere om du har klikket “Acceptér cookies” (det gør du når du lukker dialogboksen om brugen af cookies) og for at tælle unikke besøgende på siden.

Der sættes cookies fra “AddThis” – udbyderen af tjenesten der gør os i stand til at kunne tilføje de enkelte sider til sociale medier som Twitter, Facebook og LinkedIn.

Som allerede nævnt, sætter siden cookies fra Google Analytics – til måling af trafik på laerkebo.net med undersider.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her vil kunne indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Eventuelle personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig på laerkebo.net, skal du rette henvendelse på email: bestyrelse@laerkebo.net. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen (Efter 25. maj UE-forordning).

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. databeskyttelsesforordningen § 58, stk. 1.